Leiderschap

Betekenisvol leiderschap in de frontlijn

Er wordt veel van professionals gevraagd, zowel op fysiek, mentaal, sociaal-emotioneel als moreel vlak. Er moet steeds meer met steeds minder worden gedaan en het capaciteitsvraagstuk lijkt alleen maar groter te worden. De toenemende polarisatie zorgt dat de samenleving steeds verder uit elkaar drijft en het werk steeds complexer wordt.  Ga er als professional maar aan staan….

Samen het verschil maken door enerzijds het individu te versterken en anderzijds de relatie tussen de leidinggevenden en medewerkers te versterken. Dat vraagt om kennis en bewustwording over hoe je fysiek, mentaal maar ook zeker moreel beter voor jezelf kunt zorgen. Dat vraagt om leidinggevenden die bij hun mensen o.a. stimuleren hun persoonlijke identiteit te behouden, professionele ruimte te creëren, fouten durven te maken, de juiste hulpvraag weten te stellen en daar zelf ook een voorbeeld in zijn.

 

Sleutel tot succes

Het vraagt om vertrouwen en verbinding om deze relatie de belangrijke sleutel tot succes te laten zijn. De sleutel tot diversiteit, innovatie, verzuimpreventie, werkgeluk en natuurlijk de beste resultaten buiten.

Weten hoe je als leider echt van betekenis kunt zijn, weten waarom je van betekenis wil zijn, weten wat medewerkers en het team echt nodig hebben, weten wat je ook zelf als leider nodig hebt in deze cruciale rol maakt dat je het verschil kan en mag maken voor je mensen, je team en daarmee voor de samenleving.

Het resultaat van deze effectieve training is kennis, bewustwording en tools waarmee meteen een concrete vertaling wordt gemaakt naar een actieplan voor het team en een persoonlijk actieplan als leider.

In minder dan 3 dagdelen maak je als leider het verschil en ben je van betekenis op de werkvloer.

 

Korte Effectieve en Praktische leiderschapstraining

De inspiratie, kennis en tools die tijdens de training worden aangereikt stimuleren o.a. het nemen van verantwoordelijkheid, eigen regie, zelfzorg, professionele ruimte en identiteitsbehoud , zowel voor de medewerkers, de leidinggevenden als het team.

Leidinggevenden/coördinatoren leren op een praktische en effectieve manier invulling te geven aan vitaal en betekenisvol leiderschap.

Zij maken hierdoor tijdens (en na) de training vanuit directe verbinding het verschil voor hun medewerkers/team. Zij dragen er actief aan bij dat medewerkers lekkerder in hun vel zitten, zich gehoord en gesteund voelen, eigenaarschap/eigen regie nemen en met trots en plezier de beste resultaten ‘buiten’ bereiken.

Stap 1. Inspiratie en bewustwording over onder andere de samenhang tussen cultuur, gezondheid, zingeving, autonomie en eigen regie. En ook de gevolgen hiervan voor diversiteit, innovatie en resultaten buiten.

Stap 2. Een gedragen TeamManifest met directe input/behoefte vanuit de werkvloer. (gesprekken, Medewerkersmonitor, plan van aanpak e.d.) Wat heeft ons team nodig, hoe kunnen we dit verbeteren/invullen? Hoe vertalen we dit vanuit de kernwaarden integer, verbindend, betrouwbaar en moedig.

Stap 3. Koppeling naar een persoonlijk plan/manifest. Wat vraagt dit van jou als (operationeel) leider? Wat wil/ga jij doen om nog meer van betekenis te zijn? Hoe helpen mijn kernwaarden en die van de organisatie mij daarbij?

In deze 3 stappen is tevens de borging meegenomen voor duurzame resultaten en blijvende verandering. De voortgang hiervan wordt minimaal 6 maanden gevolgd.

Ik wil graag meer informatie

Neem contact met mij op