Vitale teams

Werkplezier helpt prestaties te verbeteren

Hoe een team of afdeling presteert, is afhankelijk van de mensen die er werken en de context waarbinnen zij werken. Om goed te presteren is het noodzakelijk dat medewerkers vitaal zijn. Een gezonde medewerker in een ‘ongezonde’ werkomgeving zorgt nog steeds voor (mentaal) verzuim en slechtere prestaties.

Medewerkers kunnen alleen vitaal zijn én blijven als hun werkomstandigheden dat ook zijn. Vitaliteitsmanagement is daarom erg belangrijk. Dat wil zeggen: zo goed mogelijk omgaan met de energie van het team en haar medewerkers.

Regie en Balans

De sleutelwoorden voor vitaliteit zijn eigen regie en balans. Dus preventief werken aan het houden van balans en proactief werken om eventuele disbalans bij te sturen. Als je als professional, als leider en als team hier met enige regelmaat bij stil staat en structureel onderdeel laat worden van het werk dan is het resultaat groei, ontwikkeling, leren, werkplezier en betere prestaties.

Breng focus aan op de volgende 3  stappen om van daaruit als team daadwerkelijk deze ontwikkeling te realiseren en toekomstbestendig te zijn:

Lees meer